Thắp lửa Hải Phòng- Chùm 153 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 153 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đoàn Thị Hạnh, Quang Lục, Hoàng Thị Kiều Trang, Lê Việt Hùng, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Đức Thuận, Vũ Miên Thanh,... Read more »

Minh Tân quê em- Chùm 152 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 152 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lê Cường, Nga Lê, Nguyễn Chung Tú, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Miên Thượng, Nguyễn Xuân Hiển, Phạm Tường... Read more »

Cầu Rào Hải Phòng quê em- Chùm 151 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 151 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Ngô Mạnh Cường, Hoàng Ngãi, Đỗ Mạnh Hùng, Vương Giao Tuyến, Tạ Thị Thủy, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Thưởng, Trương Thị... Read more »

Truyền thống Hải Phòng- Chùm 150 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 150 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Vương Miện, Nguyễn Tiến Ban, Hương Đào, Đỗ Toàn Diện, Đặng Quang Đạo, Lê Nguyệt, Lương Thị Loan, Nguyễn Tâm Thanh,... Read more »

Thiện nguyện Hải Phòng- Chùm 149 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 149 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Hương Huyền, Trần Vũ Ngọc Hiền, Bùi Văn Hùng, Ngàn Thương, Dương Phượng Toại, Đinh Quang Chữ, Nguyễn Loan, Song Vũ... Read more »

Chứng tích Bạch Đằng- Chùm 148 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 148 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thị Nho, Trần Huy Hoàng, Đinh Ngọc Diệp, Phạm Thế Truyền, Đinh Trang, Lê Văn Hiếu, Nguyễn... Read more »

Sông Tam Bạc- Chùm 147 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 147 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lưu Tuấn Dũng, Nguyễn Xuân Tư, Thu Sang, Phạm Thế Chất, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thế Kỹ,... Read more »

Thu Đất Cảng- Chùm 146 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 146 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Hồng Loan, Nguyễn Trí Hiếu, Đỗ Bá Chi, Tuấn Phong, Nguyễn Thị Mỹ Thiệp, Nguyễn Minh Dương  ... Read more »

Vùng Cửa Biển- Chùm 145 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 145 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Vũ Đình Đại, Đinh Hạ, Nguyễn Văn Thái, Phạm Trà Mị, Thi Hoàng Khiêm, Trầm Thanh Tuấn... Read more »

Người Đất Cảng- Chùm 144 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 144 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Trần Thế Nam, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Việt Hùng, Bùi Minh Vũ, Dương Đình Ngạt, Nguyễn Duy Xuân, Nguyễn Hữu Phú... Read more »