Bến xưa- Chùm 65 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 65 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đức Thiêm, Thúy Vinh, Nguyễn Văn Kiên, Lương Thị Đậm, Nguyễn Ngọc Hưng.   Nguyễn Đức Thiêm (Hà Nội)... Read more »

Xuân về- Chùm 64 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 64 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Văn Nhuần, Thu Sang, Nguyễn Tiến Ban, Trần Huy Hoàng, Trương Thị Thanh Hằng.   Nguyễn Văn Nhuần (Hà... Read more »

Gió xuân thì- Chùm 63 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 63 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hồng Đào, Lương Hải Thuận, Mai Trinh, Trần Trung, Nguyễn Vĩnh Bảo.   Hồng Đào (Khánh Hòa) GIÓ XUÂN THÌ... Read more »

Mùa yêu- Chùm 62 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 62 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Mai Hồng Quang, Nguyễn Ngọc Tung, Trần Huy Hoàng, Lưu Minh Hải, Phạm Ngọc Phước.   Mai Hồng Quang (Hải... Read more »

Cầu ánh sao- Chùm 61 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 61 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Quang Hưng, Phan Phượng Uyên, Phạm Thúy Vinh, Tuấn Phong, Thạch Lựu.   Nguyễn Quang Hưng (Hải Phòng) CẦU... Read more »

Cội nguồn- Chùm 60 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 60 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Thị Đậm, Lại Duy Bến, Phạm Thị Tuấn Anh, Trần Huy Hoàng, Mộng Hòa.   Lương Thị Đậm (Khánh... Read more »

Xuân về- Chùm 59 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 59 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Thu Sang, Nguyễn Vĩnh Bảo, Lê Tuấn   Thu Sang (Hà Nội) XUÂN VỀ Hương đu đầu ngọn gió sắc... Read more »

Khai bút- Chùm 58 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 58 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Hải Thuận, Mai Trinh, Trương Thị Thanh Hằng   Lương Hải Thuận (Ănggola) KHAI BÚT Việt Nam ơi trời... Read more »

Giấc mơ- Chùm 57 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 57 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Thạch Lựu, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Trí.   Thạch Lựu (Khánh Hòa) GIẤC MƠ Đêm mơ thấy mẹ về... Read more »

Xuân Canh Tý- Chùm 56 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 56 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Trí.   Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) XUÂN CANH TÝ... Read more »