Tam Bạc- Chùm 84 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 84 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đoàn Huy Cảnh, Nguyễn Vĩnh Bảo, Phạm Văn Thi, Tạ Ngọc Công, Nguyễn Thế Kỹ   Đoàn Huy Cảnh (Bắc Giang)... Read more »

Bến Nghiêng em đợi- Chùm 83 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 83 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Mai Hồng Quang, Bùi Hoàng Nam, Hà Ngọc Hoàng, Lương Hải Thuận, Nguyễn Lâm Giang   Mai Hồng Quang (Hải Phòng)... Read more »

Bình minh trên biển- Chùm 82 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 82 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Nho, Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thành Nghĩa, Trương Thị Thanh Hằng   Nguyễn Nho (Hải Phòng)... Read more »

Thành phố tôi- Chùm 81 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 81 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Đỗ Thúy Mơ, Nguyễn Lương Sơn, Tịnh Bình, Phạm Anh Tuấn   Nguyễn Đức Hạnh (Hải Phòng) THÀNH... Read more »

Hải Phòng đón khách- Chùm 80 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 80 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Tất Đình Vân, Nga Lê, Kim Thanh, Nguyễn Quí Nghi, Trần Thị Thủy   Nguyễn Tất Đình Vân (Bắc Ninh)... Read more »

Phà Bính- Chùm 79 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 79 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lê Cường, Lê Việt Hùng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Sơn Thủy, Nguyễn Duy Vinh   Lê Cường (Quảng Ninh) PHÀ BÍNH... Read more »

Sắc màu đất Cảng- Chùm 78 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 78 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Chương, Trần Tuyết Oanh, Trần Quang Vinh, Trần Văn Nghĩa   Nguyễn Đức Trung (Hà Nội)... Read more »

Xuân- Chùm 77 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 77 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Phạm Thạch Hoàng, Ngô Mạnh Cường, Mai Quốc Quỳ, Phạm Trường Thi   Vương Giao Tuyến (Hải Phòng)... Read more »

Khát vọng Hải Phòng- Chùm 76 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 76 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Hoàng Ngãi, Vũ Dương Công, Tạ Thị Thủy, Lê Tuyết Lan, Đoàn Khương   Hoàng Ngãi (Hải Phòng) KHÁT VỌNG HẢI... Read more »

Logistics- Chùm 75 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 75 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Phạm Huy Liệu, Tịnh Bình, Nguyễn Mạnh Trí, Vương Miện   Nguyễn Tiến Ban (Hải Phòng) LOGISTICS Công... Read more »