Trung Thu- Chùm 251 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 251 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Trà Mị,... Read more »

Hoa Xuyến Chi- Chùm 250 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 250 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lý Thị Tuyết, Nguyễn Quý Nghi, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nga Lê, Hoàng Yến, Ngô Trung Dũng, Phạm Trà Mị... Read more »

Trung tâm thành phố- Chùm 249 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 249 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Yên, Đặng Quang Đạo, Trần Thị Hoa, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Bảo Châu, Hoàng Yến, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa... Read more »

Chạm thu- Chùm 248 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 248 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Đặng Xuân Giang, Ngọc Hoa, Nguyễn Đình Xuân, Phạm Trà Mị, Nguyễn Huy Hòa, Lương Huỳnh Trọng... Read more »

Bức tranh quê- Chùm 247 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 247 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Nga Lê, Quang Vũ, Nguyễn Thị Ngần, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Hồng Mơ, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ... Read more »

Mái tóc thề- Chùm 246 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 246 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Yến, Đặng Quang Đạo, Trần Thị Hoa, Nguyễn Quý Nghi, Lý Thị Tuyết, Lương Sơn, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn... Read more »

Sông Lấp- Chùm 245 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 245 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Phạm Thị Tuấn Anh, Hà Ngọc Hoàng, Yên Đào, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Trà My, Lê Gia... Read more »

Thăm quê- Chùm 244 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 244 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nga Lê, Quang Vũ, Nguyễn Hồng Mơ, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Vũ Thị Thu Hà... Read more »

Hoa cỏ may- Chùm 243 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 243 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lý Thị Tuyết, Lại Duy Bến, Trần Thị Hoa, Nguyễn Duy Vinh, Hoàng Yến, Lương Huỳnh Trọng Nghĩa, Nguyễn Lan... Read more »

Kiến An- Chùm 242 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 242 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Đình Xuân, Yên Đào, Nguyễn Huy Hòa, Nguyễn Quý Nghi, Phạm Trà Mị, Lê Gia Hoài, Lương Sơn.  ... Read more »