Bãi cọc Bạch Đằng- Chùm 26 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 26 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Quý Nghi, Đỗ Thúy Mơ, Nguyễn Lương Sơn, Trung Hậu.   Nguyễn Đức Hạnh (Hải Phòng) BÃI... Read more »

Thành phố biển- Chùm 25 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 25 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Bùi Hữu Thiềm, Kim Thanh, Mai Quốc Quỳ, Hồ Thảo Ngọc.   Nguyễn Tiến Ban (Hải Phòng) THÀNH... Read more »

Cầu Rào- Chùm 24 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 24 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lưu Tuấn Dũng, Lê Tuyết Lan, Phạm Trường Thi, Hoàng Ngãi, Lê Cường.   Lưu Tuấn Dũng (Hải Phòng) CẦU RÀO... Read more »

Vãn cảnh Bạch Đằng Giang- Chùm 23 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 23 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Trường Xuân Kiều, Phạm Huy Liệu, Phạm Thế Chất, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Duy Vinh   Trường Xuân Kiều (Hải Phòng)... Read more »

Không gian trung tâm Hải Phòng- Chùm 22 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 22 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đặng Quang Đạo, Tuấn Phong, Vương Miện, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Văn Công.   Đặng Quang Đạo (Hải Phòng) KHÔNG GIAN... Read more »

Dậy sớm ở Đồ Sơn- Chùm 21 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 21 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Viết Tô, Nguyễn Minh Dương, Mỹ Liên, Ban Lê, Vũ Văn Lợi.   Nguyễn Viết Tô (Hà Nội) DẬY SỚM... Read more »

Hẹn bạn Thủy Nguyên- Chùm 20 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 20 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Minh Nga, Trần Thanh Toàn, Nguyễn Tiến Ban, Lê Gia Hoài, Nguyễn Văn Chương.   Nguyễn Minh Nga (Hải Phòng)... Read more »

Đất Hải Phòng- Chùm 19 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 19 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đào Yên, Thúy Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Hoa, Nguyễn Mạnh Trí.   Đào Yên (Newzealand ) ĐẤT HẢI PHÒNG... Read more »

Vùng Cửa Biển- Chùm 18 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 18 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Văn Thái, Đỗ Mạnh Hùng, Thái Kế Toại, Phạm Thúy Ngọc.   Phạm Thị Tuấn Anh... Read more »

Nguyễn Bỉnh Khiêm- Chùm 17 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 17 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phan Quốc Dũng, Nguyễn Thị Huyền Anh, Đoàn Khương, Dương Phượng Toại, Nguyễn Thị Nho.   Phan Quốc Dũng (Hải Phòng)... Read more »