Xuân- Chùm 52 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 52 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Bùi Sỹ Căn, Phạm Huy Liệu, Trương Thị Thanh Hằng.   Bùi Sỹ Căn (Hải Phòng) XUÂN Ngày mới vừa... Read more »

Giáng sinh- Chùm 51 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 51 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh, Mai Quốc Quỳ, Nghị Viện.   Nguyễn Thị Phương Anh (Hà Nội) GIÁNG SINH Giáng sinh... Read more »

Chốn bình yên- Chùm 50 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 50 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Lê Tuấn, Lương Sơn, Vũ Lam Hiền.   Lê Tuấn (Hải Phòng) CHỐN BÌNH YÊN Em tìm về phía cuối... Read more »

Thành phố tôi- Chùm 49 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 49 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Sơn Thủy, Nguyễn Văn Kiên, Thúy Vinh.   Sơn Thủy (Hải Phòng) THÀNH PHỐ TÔI Thành phố tôi bây giờ... Read more »

Biển gọi- Chùm 48 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 48 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Mai Hồng Quang, Phan Phượng Uyên, Nguyễn Tiến Ban.   Mai Hồng Quang (Hải Phòng) BIỂN GỌI Mời bạn về... Read more »

Ngẫu hứng- Chùm 47 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 47 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Lưu Tuấn Dũng, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Mạnh Trí   Lưu Tuấn Dũng (Hải Phòng) NGẪU HỨNG Câu thơ chạm... Read more »

Tình yêu- Chùm 46 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 46 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Lương Hải Thuận, Thạch Lựu, Trương Thị Thanh Hằng.   Lương Hải Thuận (Ănggola) TÌNH YÊU Cả nỗi lòng anh... Read more »

Sông quê- Chùm 45 dự thi thơ Waka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 45 dự thi thơ Waka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Trung.   Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam) SÔNG QUÊ Con sông quê tôi... Read more »

Hải Phòng xanh- Chùm 44 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 44 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Phạm Xuân Tĩnh, Phạm Kim Phượng, Nguyễn Mạnh Trí.   Phạm Xuân Tĩnh (Hải Phòng) HẢI PHÒNG XANH Hải Phòng xanh... Read more »

Thành phố tôi- Chùm 43 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 43 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Đĩnh, Nguyễn Mạnh Trí.   Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) THÀNH PHỐ TÔI Bao... Read more »