Nhớ Hải Phòng- Chùm 40 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 40 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Hoàng Ngãi, Mân Thùy Trang, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Xuân Hưng, Phạm Thị Mỹ Liên, Lê... Read more »

Nét đẹp đồng quê- Chùm 39 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 39 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Xuân Tuấn, Trần Thị Thủy, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Huy Liệu, Quang Vũ, Vương Giao Tuyến, Thi Hoàng Khiêm, Tôn Thất... Read more »

Hải Phòng giải phóng- Chùm 38 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 38 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Lê Việt Hùng, Tạ Thị Thủy, Hoàng Ngãi, Lê Gia Hoài, Nguyễn Ngọc Minh Thanh, Nguyễn Quốc Toàn, Trương Thị Thanh... Read more »

Cung Văn hóa Việt Tiệp- Chùm 37 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 37 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Minh Tâm, Tôn Thất Thọ, Phạm Thị Tuấn Anh, Mạnh Kỳ . Lê Việt Hùng (Hải Phòng)... Read more »

Cầu Tân Vũ- Chùm 36 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 36 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Hoàng Văn Quyền, Lê Đình Công, Trần Thanh Dũng, Vương Giao Tuyến, Nguyễn Trọng Lĩnh . Hoàng Văn Quyền... Read more »

Cánh đồng mẫu lớn Hải Phòng- Chùm 35 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 35 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Phạm Xuân Tĩnh, Trịnh Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Thạch, Đặng Thị Ước, Nguyễn Văn Hiếu . Phạm Xuân... Read more »

Tháng 5 Hải Phòng- Chùm 34 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 34 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Đặng Quang Đạo, Trần Thị Ngọc Trâm, Phạm Thế Chất, Trần Công Quảng, Trần Sơn Phu   Đặng Quang... Read more »

Sân Đình hội Xuân- Chùm 33 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 33 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lương Hải Thuận, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lương Sơn, Phạm Thị Mỹ Liên, Thúy Vinh   Lương Hải... Read more »

Đêm xuân Hải Phòng- Chùm 32 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 32 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thị Thủy, Thi Hoàng Khiêm   Vương Giao Tuyến... Read more »

Lạch Huyện Tân Vũ- Chùm 31 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 31 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Hoàng Ngãi, Quang Vũ, Phạm Thị Tuấn Anh, Tạ Thị Thủy, Nguyễn Mạnh Trí   Hoàng Ngãi (Hải Phòng)... Read more »