Đoàn lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 4 Hải Phòng bắt đầu lên đường sang Nhật Bản thực tập

Ngày 11/8/2022 tại Trường Chính trị Tô Hiệu, số 1 Nguyễn Bình, TP Hải Phòng; Đoàn lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 4 Hải Phòng bắt đầu lên đường sang Nhật Bản thực tập. Tiễn đoàn có đại diện Ban đào tạo trực thuộc Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng; Văn phòng Hội; Đại diện CLB Keieijuku Hải Phòng. Phát biểu trước khi lên đường, Ths Đào Viết Nhật- Chánh Văn phòng Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng, trưởng đoàn lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 4 Hải Phòng thông báo danh sách đoàn gồm 21 thành viên, trong đó có 18 doanh nhân học viên lớp Kei4, 01 thành viên đại diện lãnh đạo Hội KHPT NNLNT Hải Phòng; 01 thành viên đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng; 01 thành viên đại diện cho Viện đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản VJCC. Dự kiến đoàn sẽ có hai tuần thực tập tại Nhật Bản với các chuyên đề về quản trị tiên tiến theo phương thức Nhật Bản; tham quan và làm việc với các doanh nghiệp tại Nhật Bản; tiếp kiến chính quyền địa phương nơi đoàn tới công tác. Đây là học kỳ quan trọng của lớp giám đốc chiến lược Kei4 Hải Phòng nằm trong chương trình của đề án đào tạo giám đốc doanh nghiệp giỏi do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng làm chủ đề tài đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *