Giới thiệu cuốn sách “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam”

Ngày 18/7/2020 tại trụ sở Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam, số 45 Kim Mã, TP Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam đã tặng tôi cuốn sách “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam”, cuốn sách khổ 19x27cm, dày 780 trang do Nhà Xuất bản Hồng Đức cấp phép xuất bản in ấn. Tác giả cuốn sách: Ts Nguyễn Văn Kiệm- Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam; tác giả sinh năm 1949, thường trú tại số 45 Kim Mã, TP Hà Nội. Cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Họ Nguyễn Việt Nam thời tiền sử, những truyền thuyết, tư liệu và di ấn lịch sử, gôm 4 chương: 1/Kinh Dương Vương thủy tổ người Việt và họ Nguyễn Việt Nam; 2/Lạc Long Quân và Âu Cơ; 3/Vua Hùng; 4/Đức Thánh Tản Viên- Nguyễn Tuấn. Phần 2: Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam qua các triều đại, gồm 13 chương: 1/Họ Nguyễn thời nhà Triệu, nhà Ngô; 2/Họ Nguyễn thời 12 sứ quân và nhà Đinh; 3/Họ Nguyễn thời tiền Lê, nhà Lý; 4/Họ Nguyễn thời nhà Trần, nhà Hồ; 5/Họ Nguyễn thời hậu Lê; 6/Họ Nguyễn thời nhà Mạc; 7/Họ Nguyễn thời Lê Trung Hưng; 8/Họ Nguyễn thời Trịnh Nguyễn; 9/Họ Nguyễn thời Chúa Nguyễn; 10/Họ Nguyễn thời Tây Sơn 11/Họ Nguyễn thời nhà Nguyễn; 12/Họ Nguyễn thời đại Hồ Chí Minh; 13/Họ Nguyễn Việt Nam và những cuộc đổi họ.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *