Giới thiệu cuốn sách mới

Ngày 5/2/2020 tại hội sở số 7 Đinh Tiên Hoàng; Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng và Trung tâm khoa học xã hội nhân văn thành phố; trân trọng giới thiệu cuốn sách “Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Hải Phòng- một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật phát hành tháng 1/2020; Nhóm tác giả: Ts Nguyễn Văn Thuận- Chủ biên, Ts Hoàng Ngọc Tuấn, Ths Nguyễn Văn An. Cuốn sách khổ 14,5x 20,5 dày 320 trang gồm 3 chương; Chương 1: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Chương 2: Một số vấn đề về thực trạng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng; Chương 3: Một số quan điểm định hướng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng. Cuốn sách là thành quả lao động khoa học miệt mài của nhóm tác giả trong năm 2019 vừa qua; Trong đó có sự hỗ trợ tích cực của các nhà khoa học, doanh nhân hội viên Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng và cán bộ Trung tâm khoa học xã hội nhân văn thành phố. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *