Mời các bạn tham dự cuộc thi viết “Nghề nào cho em”

Bài dự thi bằng văn xuôi như bút ký, hồi ký, nhật ký, thư, phóng sự  không quá 2.000 từ có thể kèm ảnh minh họa. Bài dự thi đạt yêu cầu được đăng hàng ngày lên trang https://career.gpo.vn//. Tác giả ghi: họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, nơi làm việc. BTC nhận bài đến hết ngày 30/09/2020; Chấm giải: 1-30/10/2020; Trao giải: 14/11/2020. Địa chỉ email nhận bài: btv1@gpo.vn. Giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên: 1 nhất 3.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại; 1 nhì 2.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại; 2 ba 1.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại; 2 khuyến khích 500.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại. Giải thưởng dành cho phóng viên, phụ huynh, độc giả: 1 nhất 5.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại; 1 nhì 3.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại; 2 ba 2.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại; 2 khuyến khích 1.000.000 đồng, giấy khen từ BTC, phiếu quà tặng, cuốn sách cẩm nang nghề nghiệp hiện đại.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *