Mời dự thi sáng tác tranh vẽ 3D trên trần chính điện Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam

Ngày 15/8/2020 HĐHNVN làm lễ khởi công xây dựng Nhà thờ họ Nguyễn Việt Nam ở Á Lữ, Bắc Ninh. Không bao lâu Nhà thờ sẽ hoàn thành việc xây dựng và bước vào phần việc trang trí nội thất, trong đó có những phần việc quan trọng sau: 1/Vẽ các bức tranh 3D trên trần tầng I nhà chính điện với diện tích khoảng 600m2 mô tả sự thần thoại về Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương, Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu Cơ, các Vua Hùng, các Đức thánh Tản Viên Sơn Tinh, Quí Minh Đại Vương, Cao Sơn Đại Vương, Ông Hoàng Mười, ông Hoàng Bẩy; 2/Có 5 Ban thờ cần các hoành phi và câu đối tương ứng với từng Ban thờ đó là: Ban thờ Tổ tiên từ Tối Thủy tổ đến các Đức thánh ở gian giữa; Ban thờ các vong linh của tất cả những người con họ Nguyễn không phân biệt về chính trị, đẳng cấp, Ban thờ các mẫu là phụ thân, Phu nhân của các Đức Thủy tổ, Quốc Tổ, Ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban thờ Nguyễn Hoàng- Người đầu tiên mở cõi về phía Nam. Tất cả các bài thi được gửi về 45 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. HĐHNVN sẽ tổ chức buổi bình chọn và trao giải có mức thưởng tương xứng. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được thực hiện để trở thành hiện vật cho Nhà thờ. Hội đồng họ Nguyễn Việt Nam ra thông báo này để các Quí vị trong và ngoài họ Nguyễn đang sinh sống trong và ngoài nước nhiệt tình ủng hộ và tham gia.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *