Nguyên quán- Thơ Minh Trí

NGUYÊN QUÁN

Lúc đi vịn gió bến sông
Bao năm giọng hót còn mong gọi mùa
Bà thường nhang huệ lên chùa,
Ông thường phơi thuốc nắng trưa nhuộm vàng

Chị tìm một chuyến đò ngang
Qua thời trái ngọt rụng sang quê chồng
Mất đã mất, còn còn không
Đêm trăng buồm vắng thầm trông thủy triều

Cỏ quê xanh thuở mến yêu
Bay về nguyên quán cánh diều đồng hương.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *