Trao đổi tìm hiểu di tích đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn được xây trên đảo Ngọc Sơn có diện tích 2.067 m2. Cùng với Hồ Gươm và Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn đã tạo nên một quần thể hoàn chỉnh đẹp đẽ. Quần thể này đã trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng nhất cho Hà Nội ngày nay. Đền Ngọc Sơn là một trong những công trình thể hiện quan niệm “Tam giáo đồng nguyên” của người Việt khá rõ nét, đó là sự hỗn dung của Đạo Giáo, Đạo Phật, Đạo Nho. Sự dung hòa: Đạo, Phật, Nho, không chỉ thể hiện ở việc thờ cúng mà còn biểu lộ đậm nét trong kiến trúc, xây dựng cũng như hệ thống các câu đối, hoành phí, vật bài trí ở đền Ngọc Sơn. Người dân đến với đền Ngọc Sơn xử sự một cách tự nhiên, hòa thuận mà không phân biệt đâu là Phật, là Đạo, là Nho. Tôn giáo nào, thần thánh nào đêm đến niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống thì đều được người dân thờ phụng. Đó chính là tâm linh của người Việt Nam khi dung hòa các tín ngưỡng, tôn giáo.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *