TT BLL Họ Nguyễn HP thăm và làm việc với TT HĐ các dòng Họ VN tại HP

Ngày 12/6/2020 theo lịch hẹn trước, Thường trực Ban liên lạc Họ Nguyễn Hải Phòng đã tới thăm và làm việc với Thường trực Hội đồng các dòng Họ Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Theo ông Lê Quang Hiền- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng các dòng Họ Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Họ Lê tại Hải Phòng: Hội đồng các dòng họ Việt Nam tại Hải Phòng là tổ chức xã hội trực thuộc Hội đồng các dòng họ Việt Nam, tham gia các hoạt động của Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ Việt Nam. Hội đồng tập hợp thành viên đến từ 16 dòng họ trên địa bàn thành phố với tôn chỉ, mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc và từng dòng họ. Còn ông Đỗ Huy Số- Ủy viên BCH Hội đồng các dòng họ Việt Nam tại Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Họ Đỗ, Đậu tại Hải Phòng có ý kiến: Tổ chức là diễn đàn để các dòng họ thành viên gặp gỡ, giao lưu, gắn kết và chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động dòng họ như tư vấn hỗ trợ xây dựng từ đường, tôn tạo mồ mả, cách dựng gia phả họ tộc… Đồng thời, các thành viên hội đồng tham gia lễ hội truyền thống, cúng giỗ tổ tiên, đại hội dòng họ, khởi công, khánh thành nơi thờ cúng chung. Hội đồng sẽ hỗ trợ tích cực Hội Họ Nguyễn Hải Phòng trong các hoạt động thời gian tới.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *