Dòng sông phượng đỏ- Chùm 96 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 96 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đinh Trang, Bùi Thanh Phương, Lê Văn Hiếu, Ngô Trọng Bình, Nguyễn Hữu Phú   Đinh Trang (Hà Nội) DÒNG SÔNG... Read more »