Hải Phòng bến mơ- Chùm 164 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 164 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Vũ Duy Hưởng, Nguyễn Thị Ngọc Thụy, Bùi Văn Thành, Đỗ Văn Xuân, Đoàn Huy Cảnh, Lê Chỉnh, Lê Ngọc Ba,... Read more »