Hải Phòng thu sang- Chùm 70 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 70 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tiến Liêu, Trần Quốc Hoàn, Phạm Thế Chất . Nguyễn Đức Hạnh (Hải... Read more »

Thăm và làm việc với Công ty Giám định ACC Control

Ngày 6/9/2022, VP Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hải Phòng đã có lịch thăm và làm việc với Công ty Giám định ACC Control có địa chỉ tại số... Read more »