Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hồng Bàng chúc Tết Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng

Ngày 19/1/2023, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hồng Bàng đã có lịch chúc Tết Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tại trụ sở số... Read more »