Trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng về chủ đề “Thông điệp và ngôn ngữ kiến trúc”

Ngày 15/9/2023, tôi trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng ở chuyên mục “Chuyện phố chiều” về chủ đề “Thông điệp và ngôn ngữ kiến trúc”, nội dung như sau: Nhận... Read more »

Giới thiệu hội viên mới Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng

Ngày 15/9/2023, tại trụ sở số 66 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp Thường vụ BCH Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hải Phòng;... Read more »