Chiêm bái và dâng hương Đền Gắm

Ngày 21/11/2023, đoàn đại diện Hội đồng các dòng họ Hải Phòng; đã đến chiêm bái và dâng hương tại di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Gắm ở thôn Cẩm... Read more »