Cầu Đình Vũ- Chùm 160 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 160 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Thế Kỹ, Nguyễn Văn Chương, Bùi Văn Hùng, Đinh Quang Chữ, Dương Phượng Toại, Trần Vũ Ngọc Hiền, Trần Công... Read more »

Hải Phòng mùa thu- Chùm 159 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 159 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Bùi Quang Lục, Đinh Ngọc Diệp, Trần Việt Đức, Lê Hồng Nhung, Đinh Trang, Lê Văn Hiếu, Lê Thị Thu Huyền,... Read more »

Thành phố Cảng thân yêu- Chùm 158 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 158 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thiệp, Lưu Tuấn Dũng, Đỗ Bá Chi, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Trí Hiếu, Nguyễn Thị Tuyết Minh,... Read more »

Yêu lắm Hải Phòng- Chùm 157 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 157 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Đào Yên, Bùi Minh Vũ, Chu Thị Thanh Hoa, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Thị Chiêm, Nguyễn Duy Xuân,... Read more »

Về Vĩnh Bảo- Chùm 156 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 156 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Ngọc Tung, Vũ Duy Hưởng, Bùi Văn Thành, Đỗ Văn Xuân, Lê Chỉnh, Nam Bạch Trinh, Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn... Read more »

Trung thu Hải Phòng- Chùm 155 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 155 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Hùng, Trần Văn Thọ, Bùi Thế Đạt, Đoàn Huy Cảnh, Hà Ngọc Hoàng, Kao Hữu, Lê Minh Hải, Lê Ngọc... Read more »

Biển Hải Phòng- Chùm 154 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 154 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Nho, Bùi Hoàng Nam, Đào Hương, Nguyễn Chí Diễn, Đinh Thị Hoa, Nguyễn Mạnh Trí, Đỗ Thúy Mơ, Nguyễn Tất... Read more »

Thắp lửa Hải Phòng- Chùm 153 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 153 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đoàn Thị Hạnh, Quang Lục, Hoàng Thị Kiều Trang, Lê Việt Hùng, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Đức Thuận, Vũ Miên Thanh,... Read more »

Minh Tân quê em- Chùm 152 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 152 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lê Cường, Nga Lê, Nguyễn Chung Tú, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Miên Thượng, Nguyễn Xuân Hiển, Phạm Tường... Read more »

Cầu Rào Hải Phòng quê em- Chùm 151 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 151 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Ngô Mạnh Cường, Hoàng Ngãi, Đỗ Mạnh Hùng, Vương Giao Tuyến, Tạ Thị Thủy, Lê Hoàng Thảo, Nguyễn Thưởng, Trương Thị... Read more »