Hải Phòng những dòng sông- Chùm 90 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 90 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Thi Hoàng Khiêm, Phạm Thúy Ngọc, Bùi Minh Vũ, Đào Yên, Trần Duy Hạnh   Thi Hoàng Khiêm (Long An) HẢI... Read more »

Thành phố niềm tin- Chùm 89 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 89 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Vũ Bằng, Phạm Trà Mị, Hà Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Anh, Vũ Duy Hưởng   Vũ Bằng (Hải Phòng) THÀNH... Read more »

Mùa hoa phượng nở- Chùm 88 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 88 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Quốc Toàn, Quang Hòa, Nam Bạch Trinh, Đỗ Tam Dân, Bùi Văn Thành   Nguyễn Quốc Toàn (Đồng Nai) MÙA... Read more »

Thành phố Cảng- Chùm 87 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 87 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Lê Ngọc Tài, Lê Sơn, Sơn Hoàng, Trần Kế Hoàn   Nguyễn Xuân Căn (Hải Phòng) THÀNH PHỐ... Read more »

Cảng Hải Phòng- Chùm 86 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 86 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Kao Hữu, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Thánh Ngã, Phạm Trà Mỵ, Hồ Chí Dũng   Kao Hữu (Hải Phòng) CẢNG HẢI... Read more »

Nhớ Đồ Sơn- Chùm 85 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 85 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lê Chỉnh, Bùi Thế Đạt, Lê Ngọc Ba, Mai Hoàng Hanh, Nguyễn Đình Sơn   Lê Chỉnh (Nam Định) NHỚ ĐỒ... Read more »

Tam Bạc- Chùm 84 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 84 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Đoàn Huy Cảnh, Nguyễn Vĩnh Bảo, Phạm Văn Thi, Tạ Ngọc Công, Nguyễn Thế Kỹ   Đoàn Huy Cảnh (Bắc Giang)... Read more »

Bến Nghiêng em đợi- Chùm 83 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 83 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Mai Hồng Quang, Bùi Hoàng Nam, Hà Ngọc Hoàng, Lương Hải Thuận, Nguyễn Lâm Giang   Mai Hồng Quang (Hải Phòng)... Read more »

Bình minh trên biển- Chùm 82 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 82 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Nho, Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thành Nghĩa, Trương Thị Thanh Hằng   Nguyễn Nho (Hải Phòng)... Read more »

Thành phố tôi- Chùm 81 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 81 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Đỗ Thúy Mơ, Nguyễn Lương Sơn, Tịnh Bình, Phạm Anh Tuấn   Nguyễn Đức Hạnh (Hải Phòng) THÀNH... Read more »