35 năm một chặng đường- Chùm thơ dự thi số 16 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 16 của các tác giả: Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Mạnh, Trương Thị Thanh Hằng . Nguyễn Đức Hạnh (Hải Phòng) 35 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 35 năm... Read more »

Sức xuân dâng trào- Chùm thơ dự thi số 15 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 15 của các tác giả: Trần Ngọc Thảo, Nguyễn Đức Bá, Phạm Đình Tỵ . Trần Ngọc Thảo (Hải Phòng) SỨC XUÂN DÂNG TRÀO Từ trên mảnh... Read more »

Ngôi nhà mơ ước- Chùm thơ dự thi số 14 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 14 của các tác giả: Lê Việt Hùng, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Xuân Thắng . Lê Việt Hùng (Hải Phòng) NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC  Vang lời hát... Read more »

Niềm vui của người làm thơ Cung Văn hóa Việt Tiệp- Chùm thơ dự thi số 13 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 13 của các tác giả: Hoàng Ngãi, Nguyễn Mạnh, Hoàng Đình Tấn . Hoàng Ngãi (Hải Phòng) NIỀM VUI CỦA NGƯỜI LÀM THƠ CUNG VĂN HÓA VIỆT... Read more »

Cung Việt Tiệp rộn ràng hội chợ tết- Chùm thơ dự thi số 12 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 12 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Quốc Toàn, Phạm Đình Tỵ . Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) CUNG VIỆT TIỆP RỘN RÀNG... Read more »

Việt Tiệp vần thơ- Chùm thơ dự thi số 11 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 11 của các tác giả: Nguyễn Hữu Quang, Phạm Huy Liệu, Phạm Thúy Vinh . Nguyễn Hữu Quang (Hải Phòng) VIỆT TIỆP VẦN THƠ Vần thơ bay... Read more »

Hữu nghị Việt Tiệp 35 năm- Chùm thơ dự thi số 10 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 10 của các tác giả: Hoàng Đình Tấn, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Mạnh Trí . Hoàng Đình Tấn (Hải Phòng) HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP 35 NĂM Hải... Read more »

Cung Việt Tiệp yêu thương- Chùm thơ dự thi số 09 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 09 của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Đức Bá, Phạm Thúy Vinh . Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) CUNG VIỆT TIỆP YÊU THƯƠNG... Read more »

Khởi nguồn tình yêu- Chùm thơ dự thi số 08 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 08 của các tác giả: Lê Việt Hùng, Trần Thắng, Sơn Thủy . Lê Việt Hùng (Hải Phòng) KHỞI NGUỒN TÌNH YÊU  Ba nhăm năm trở lại... Read more »

Bay bổng giữa trời thơ- Chùm thơ dự thi số 07 của nhiều tác giả

Chùm thơ dự thi số 07 của các tác giả: Trần Ngọc Thảo, Nguyễn Đức Bá, Nguyễn Minh Thái . Trần Ngọc Thảo (Hải Phòng) BAY BỔNG GIỮA TRỜI THƠ Tự hào... Read more »