Năm Sửu- Chùm 19 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 19 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Trần Thị Thủy, Phạm Thế Chất, Tịnh Bình, Nguyễn Văn Hiếu   Vương Giao Tuyến (Hải... Read more »

Ra khơi- Chùm 18 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 18 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lê Việt Hùng, Lại Duy Bến, Hoàng Ngãi, Lê Sơn, Nguyễn Duy Vinh   Lê Việt Hùng (Hải Phòng)... Read more »

Hải Phòng năm mới- Chùm 17 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 17 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Tâm Thanh, Ngọc Hoa, Hồ Ngọc Thảo, Nguyễn Trọng Lĩnh   Bùi Xuân Tuấn (Hải... Read more »

Sắc xuân Cát Bà- Chùm 16 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 16 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Quang Vũ, Nguyễn Mạnh Trí, Tạ Thị Thủy, Phạm Thị Tuấn Anh, Trần Thanh Dũng   Quang Vũ (TP... Read more »

Chung tay chống dịch- Chùm 15 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 15 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Hoàng Huấn, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Tuyết Lan, Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hồng Tươi Nguyễn... Read more »

Bến đợi thuyền- Chùm 14 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 14 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Huy Hồng, Phạm Thị Mỹ Liên, Hoàng Văn Thạnh, Thúy Vinh, Hoa Cúc Vàng   Nguyễn Huy Hồng... Read more »

Ban mai sông Cấm- Chùm 13 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 13 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lương Hải Thuận, Vũ Lam Hiền, Phạm Thế Chất, Trần Duy Hạnh, Nguyễn Lương Sơn   Lương Hải Thuận... Read more »

Đất Cảng mùa đông- Chùm 12 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 12 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Hoàng Ngãi, Nguyễn Văn Đốc, Lê Sơn, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Trọng Lĩnh   Hoàng Ngãi (Hải Phòng) ĐẤT... Read more »

Đất Cảng xuân đến- Chùm 11 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 11 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Tâm Thanh, Trần Thanh Dũng, Trần Thị Thủy, Lại Duy Bến   Lê Việt Hùng... Read more »

Đất Cảng quê hương- Chùm 10 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 10 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Nguyễn Hoàng Huấn, Lê Tuyết Lan, Hồ Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Hồng Tươi, Hoàng Văn Thạnh   Nguyễn Hoàng... Read more »