Chùm 086 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 086 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS013, MS014, MS015, MS021, MS022   . MS013 Áo tơi bằng lá cọ dù nắng hay mưa mẹ vẫn... Read more »

Chùm 085 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 085 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS001, MS002, MS008, MS009, MS012 . MS001 Cầu Tân Vũ- Lạch huyện cánh tay dài vươn ra biển lớn... Read more »

Chùm 084 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 084 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS167, MS168, MS169, MS170, MS171 . MS167 Nước chở thuyền lênh đênh trùng xa chấm nhỏ bé chìm dưới... Read more »

Chùm 083 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 083 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS162, MS163, MS164, MS165, MS166 . MS162 Vết thương nào dễ lành trái tim chẳng phải bờ cát vàng... Read more »

Chùm 082 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 082 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS157, MS158, MS159, MS160, MS161 . MS157 Ruộng bậc thang nắng chuồn chuồn bay đi gốc mạ mọc mây... Read more »

Chùm 081 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 081 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS120, MS121, MS122, MS123, MS124 . MS120 Đời người ước mơ đẹp tâm hồn nở hoa . MS121 Với... Read more »

Chùm 080 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 080 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS115, MS116, MS117, MS118, MS119 . MS115 Tòa nhà mới một đám mây mùa hè trong móc của cần... Read more »

Chùm 079 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 079 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS110, MS111, MS112, MS113, MS114 . MS110 Hoa phượng rợp trời phố Nguyên Hồng Hải Phòng trong tôi .... Read more »

Chùm 078 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 078 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS157, MS158, MS159, MS160, . MS157 Mặt hồ hoa phượng nở dệt bầu trời tự do . MS158 Trên... Read more »

Chùm 077 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 077 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS152, MS153, MS154, MS155, MS156 . MS152 Hải Phòng xanh miền sóng tuổi trẻ tôi cháy bỏng nồng nàn... Read more »