Dưới gốc cây Phong nói chuyện về họ Ong

Ngày 26/3/2024, chúng tôi đã nghe anh Ong Khắc Phong- Trưởng ban liên lạc Hội đồng họ Ong TP Hải Phòng nói chuyện về nguồn gốc họ Ong- Ông: thủy tổ họ Ông là ông Ông Lý Trai có nguồn gốc Chiêm Thành; có từ đời Nhà Lý đến nay là 41 đời. Ngoài ra còn một vị thủy tố khác là Ung Văn Lào (nguyên là họ Ông, làm xã trưởng thời nhà Hồ thế kỷ XV), tính đến nay hơn 600 năm, sinh hạ được 24 đời. Ngoài họ Ông ở Phong Lệ, Cẩm Lệ, còn có các dòng họ Ông khác ở Đại Lộc (chỉ có 10 đời), họ Ông tại (Hải Hậu-Nam Định) họ Ông tại (Giao Thủy -Nam Định) và họ Ong (nguyên là họ Ông) ở Yên Dũng, Bắc Giang; nay có hơn 10 gia đình về Hải Phòng và lập thành HĐ họ Ong TP Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri