Giấc mơ trăng ngà- Thơ Minh Trí

GIẤC MƠ TRĂNG NGÀ
Kìa đôi cánh trắng ngang chiều
đầm lưng chừng lá bao nhiêu sen tàn
kìa nghe tiếng rụng vườn hoang
dịu dàng gương mặt trái xoan xóm hồng
Rồi đi về đón mùa đông
tháng mười một bước ra đồng tìm ai
rồi đi dọc bến sông dài
gọi tên nỗi nhớ ngày mai ơ hờ
Kìa đôi cánh trắng sang bờ
tháng mười một đợi giấc mơ trăng ngà.
MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri