Trực tuyến: “Nhận thức về quản trị LEAN 4.0- Phương pháp quản trị toàn diện”

Ngày 10/6/2021; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Chi nhánh Hải Phòng và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC; tổ chức chương trình trực tuyến: “Nhận thức về quản trị  LEAN 4.0- Phương pháp quản trị toàn diện” diễn ra bắt đầu buổi sáng vào lúc 8h30- 11h30p, chiều từ 14h-17h. Để cung cấp cho các cấp quản lý và các nhà quản trị Doanh nghiệp một cái nhìn tổng thể và nhận thức đúng đắn về quản trị Doanh nghiệp, từ đó giúp định hướng, lập kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quản trị Doanh nghiệp hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và toàn diện hơn. Khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Quickom, để tham gia các doanh nhân truy cập vào đường link: https://conference.quickom.com/join/28301620640425701. Mã cuộc họp: VIAC1006. Diễn giả:    Mr Huỳnh Minh Quốc- CEO ISC Việt Nam kiêm Ban Giám đốc Tập đoàn Axus- Tập đoàn #1 thế giới về bút chì màu; Thành viên Tập đoàn M&G; CEO Công ty Cổ phần Athena; Chuyên gia đào tạo Quản trị LEAN ứng dụng; Cố vấn cao cấp của Ban Giám đốc các Doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực: Tái cấu trúc doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống quản trị LEAN; Quản trị hiệu suất; Phát triển nguồn nhân lực.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *