Về giỗ Tổ- Thơ Minh Trí

(Ngày 18/2/2024 giỗ Tổ họ Nguyễn Đức gốc Mỹ Hào- Hưng Yên)
Thôn Sài, Dị Sử, Mỹ Hào
Hưng Yên quê tổ thủa nào chưa quên
Cụ Uẩn Ngọc về Quảng Yên
Triều đình tiến cử trấn miền Yên Hưng
Tổ Nguyễn Đức Diễm vui mừng
Chung tay khởi nghiệp bến Rừng khắc ghi
Làm quan, bốc thuốc, luyện thi
Học trò đỗ đạt vinh quy bái thầy
Họ Nguyễn Đức phát từ đây
Thành chi, chia nhánh, lên cây, đơm ngành
Sáu đời thành đạt thanh danh
Sang đời thứ bảy tất thành rạng hơn
Buồn vui sướng khổ bao cơn
Chiến tranh loạn lạc tủi hờn còn ghi
Vượt lên giông gió bất kỳ
Họ hàng đoàn kết chia ly lại về
Dọc ngang Nam- Bắc bốn bề
Năm Châu- Bốn Biển đề huề cháu con
Bài thuốc cổ giúp cắt cơn
Lưu truyền hậu thế tạ ơn nghĩa đời
Sông Chanh một chuyến dạo chơi
Thuyền xưa Vua đến thấu lời non sông
Bạn thơ lễ hội Tiên Công
Gần nhà xa ngõ chất chồng tin yêu
Ai về Chợ Tổng một chiều
Bạch Đằng Giang cất bao điều tâm tư
Họ Nguyễn Đức gửi huyết thư
Dân an Quốc Thái cơn mưa xuống đồng
Một năm về với Tổ Tông
Họ hàng hội ngộ xa trông lại chào
Thôn Sài, Dị Sử, Mỹ Hào
Hưng Yên quê tổ thủa nào chưa quên
Họ Nguyễn Đức ở Quảng Yên
Thành tâm biện lễ khấn tên ông bà
Họ hàng gần, họ hàng xa
Hôm nay Giỗ Tổ cả nhà đoàn viên.
MT

 

Bài viết khác

Tác giả: minhtri