Công tác chuẩn bị bản thảo xuất bản cuốn sách “Quan Đình nguyên Hoàng giáp Phạm Bá”

Ngày 11/11/2022, Đại diện Hậu duệ Hoàng giáp Phạm Bá đã có cuộc họp với Ban biên soạn để triển khai công tác chuẩn bị bản thảo xuất bản cuốn sách “Quan Đình nguyên Hoàng giáp Phạm Bá”. Quan Đình nguyên Hoàng giáp Phạm Bá tự Phạm Khắc Minh quê ở làng Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Ông thi đỗ thủ khoa năm Kỷ Sửu 1469 niên hiệu Quang Thuận thứ 10 đời vua Lê Thánh Tông (1460- 1497). Quan Đình nguyên Hoàng giáp Phạm Bá làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư, kiêm Quốc Tử giám Tế tửu tức Hiệu trưởng trường Đại học quốc gia, nhập thị Kinh Diên, hầu giảng sách cho nhà vua và Thái tử. Chức vụ của các vị này phải là các công thần cao tuổi, đạo cao chức trọng, có quá trình làm quan phải công, liêm, chính, trực, thanh, bình, cần, mẫn. Cụ Phạm Bá giữ chức Thượng thư bộ Lại, thời phong kiến tự chủ nước ta có 6 bộ Thượng thư: Lại, Binh, Hộ, Hình, Công, Lễ. Cụ Phạm Bá được ban tước Xuyên quận công, chữ “Xuyên” ở đây là lấy tên làng Phác Xuyên quê cụ- một hình thức vinh danh.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri