Gửi người xa xứ- Chùm 13 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 13 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Ngô Minh Nghĩa, Vũ Thắng, Mai Tuấn Hải.   Ngô Minh Nghĩa (Cao Bằng) GỬI NGƯỜI XA XỨ Ly Caffee những... Read more »

Nhớ em- Chùm 12 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 12 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Duy Chung, Thúy Vinh   Nguyễn Văn Thích (Hưng Yên) NHỚ EM Ra ngõ nhớ em, cả... Read more »

Dòng sông quê tôi- Chùm 11 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 11 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Nguyễn Thanh, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Vĩnh Bảo   Nguyễn Thanh (Tuyên Quang)  DÒNG SÔNG QUÊ TÔI Sông Cấm đó, tên... Read more »

Quê xa- Chùm 10 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 10 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Trần Duy Hạnh, Đặng Tuấn Phong, Thúy Vinh   Trần Duy Hạnh (Hải Phòng) QUÊ XA Hương đồng gió nội quê... Read more »

Dấu ấn Tam Bạc- Chùm 09 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 09 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Đinh Liên, Nguyễn Văn Thích   Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng) DẤU ẤN TAM BẠC Ai về Tam... Read more »

Đợi xuân- Chùm 08 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 08 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Nguyễn Ngọc Đĩnh, Trần Duy Hạnh, Phạm Mai Hương   Nguyễn Ngọc Đĩnh (Nam Định) ĐỢI XUÂN Mưa xuân bụi trắng... Read more »

Mầm yêu- Chùm 07 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 07 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Tuấn Phong, Trần Duy Hạnh, Hải Âu.   Tuấn Phong (Hà Nội) MẦM YÊU Gió lạnh buốt, tấm chăn dày vẫn... Read more »

Thăm quê anh- Chùm 06 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 06 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Nguyễn Thị Kim, Hải Âu, Nguyễn Quang Hưng   Nguyễn Thị Kim (Hà Nội) THĂM QUÊ ANH Đưa em về thăm... Read more »

Thầm nhủ- Chùm 05 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 05 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Trần Thanh Toàn, Lương Hải Thuận, Nguyễn Vĩnh Bảo.   Trần Thanh Toàn (Mỹ) THẦM NHỦ Đừng đọc nữa hồn người... Read more »

Mầm xanh- Chùm 04 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 04 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo, Bùi Xuân Tuấn, Phạm Mai Hương. Nguyễn Vĩnh Bảo (TP Hồ Chí Minh) MẦM XANH Giọt nắng phơi... Read more »