Giới thiệu Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 10/9/2022, xin giới thiệu đến các bạn Trung tâm Phát triển Cộng đồng trực thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng. Trung tâm Phát triển Cộng đồng được thành lập vào ngày 3/2/2012. Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển; Hiện Trung tâm Phát triển Cộng đồng có hơn 20 thành viên cùng các cộng tác viên. Địa chỉ Văn phòng Trung tâm Phát triển Cộng đồng nằm trong Trụ sở Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố ở số 58 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Hiện Trung tâm Phát triển Cộng đồng có 5 phòng chức năng là: 1/Phòng hành chính tổng hợp; 2/Phòng phát triển nguồn nhân lực cộng đồng; 3/Phòng phát triển kết nối cộng đồng; 4/Phòng Thông tin và Truyền thồng; 5/Phòng Tư vấn hỗ trợ pháp lý. Trung tâm Phát triển Cộng đồng tích cực triển khai hoạt động tư vấn xúc tiến đầu tư thương mại; Hoạt động phát triển nguồn nhân lực thông qua tư vấn du học, du học nghề, lao động ở nước ngoài, xuất cảnh định cư; Với quan điểm: Tất cả vì sự phát triển cộng đồng ngày một tươi sáng tốt đẹp hơn.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *