Hội nghị ban thường trực HĐ các dòng họ Hải Phòng

Ngày 28/10/2023 tại văn phòng số 48 An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; đã diễn ra hội nghị ban thường trực HĐ các dòng họ Hải Phòng. Tham gia hội nghị có các thành viên trong Ban Thường trực, Thư ký và văn phòng HĐ các dòng họ Hải Phòng. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Lê Quang Hiền- Ủy viên BCH Trung ương HĐ các dòng họ Việt Nam, Chủ tịch HĐ các dòng họ Hải Phòng; hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo hoạt động HĐ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 do ông Dương Đức Tùng trình bày; Nghe báo cáo tài chính do ông Đồng Xuân Cần trình bày; Nghe trao đổi về công tác tổ chức do ông Nguyễn Xuân Sang trình bày. Hội nghị cũng nghe các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp nhằm làm rõ các hoạt động của HĐ thời gian qua và phương thức cụ thể triển khai các nhiệm vụ thời gian tới của HĐ các dòng họ Hải Phòng. Kết luận hội nghị, ông Lê Quang Hiền- Chủ tịch HĐ các dòng họ Hải Phòng đánh giá cao chất lượng nội dung hội nghị ban thường trực HĐ cá dòng họ Hải Phòng, qua đó hoàn thiện báo cáo để trình bày trong hội nghị BCH HĐ các dòng họ Hải Phòng thời gian tới đây. Hội nghị ban thường trực HĐ các dòng họ Hải Phòng thành công tốt đẹp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri