Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng

Ngày 9/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, quận Hải An; đã diễn ra Hội nghị cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HH Làng nghề Hải Phòng. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn An Hưng- Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã sơ kết hoạt động Hiệp hội 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch hoạt động Hiệp hội 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị đã công bố quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng gồm có: Ban tư vấn; Ban biên tập trang web hiephoilangnghehaiphong.com; Ban văn nghệ HH Làng nghề Hải Phòng; Hội nghị đã bầu thêm một số vị trí lãnh đạo gồm có: bầu bổ sung một số thành viên BCH Hiệp hội; bầu bổ sung thêm một Phó Chủ tịch Hiệp hội; bầu bổ sung một Phó Tổng Thư ký Hiệp hội; bầu bổ sung thêm vị trí thành viên Ban Kiểm tra Hiệp hội. Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng mong muốn các thành viên mới được bầu bổ sung vào vị trí Ban lãnh đạo Hiệp hội sẽ phát huy khả năng và nội lực làm tốt công việc được HH giao phó.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri