Hội nghị Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng

Ngày 16/10/2021, tại trụ sở số 635 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng; Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận “Sản phẩm làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” và trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2021. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn An Hưng- Chủ tịch HH Làng nghề Hải Phòng. BLĐ HH đã trao các quyết định bầu bổ sung: 1 Phó Chủ tịch HH, 1 Phó Tổng Thư ký HH, 1 Thành viên Ban Kiểm tra HH, 1 BBT trang web HH, các thành viên BCH HH. Tiếp đó Lãnh đạo Hiệp hội đã trao quyết định công nhận “Sản phẩm làng nghề Hải Phòng tiêu biểu” và trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” năm 2021 cho hơn 30 bàn tay vàng Khối Nội thành Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng. Phần thảo luận, Hội nghị đã được nghe những ý kiến tâm huyết, tâm đắc của các Nghệ nhân hội viên Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng về công tác phát triển tổ chức, công tác đào tạo, đổi mới qui trình sản xuất những mặt hàng chất lượng mang thương hiệu Làng nghề Hải Phòng. Hội nghị Hiệp hội Làng nghề Hải Phòng đã thu được kết quả tốt đẹp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *