Hội thảo ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023

Ngày 8/9/2023, tại Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tại địa chỉ số 32 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; đã diễn ra Hội thảo ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023. Tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, đại diện một số trường Đại học; đại biểu kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau bài phát biểu khai mạc của bà Lê Thị Thu Hằng- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN; Hội thảo đã nghe các tham luận đến từ đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, đại diện một số trường Đại học; đại biểu kiều bào từ nhiều quốc gia trên thế giới. Kết luận hội thảo, chủ tọa đã nhấn mạnh bốn điểm cần thực hiện là: Tạo môi trường hấp dẫn để học tiếng Việt cho kiều bào; Thu hút nguồn đầu tư hỗ trợ việc học tiếng Việt; Thúc đẩy sự tham gia các chủ thể trong công tác với NVNONN; Tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông. Hội thảo ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 đã thu được kết quả tốt đẹp.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri