Họp triển khai thiết kế thi công các nhóm tượng đài trong đô thị

Ngày 3/11/2023, tại phòng họp UBND thành phố Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp triển khai thiết kế thi công các nhóm tượng đài trong đô thị. Tham dự có đại diện văn phòng UBND thành phố; đại diện các Sở, ban, ngành, UBND quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền, đại diện Hội KTS Hải Phòng; đại diện đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu. Ông Lê Khắc Nam- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe tư vấn thiết kế báo cáo việc triển khai các nhóm tượng đài: Tượng đài Kim Đồng; Biểu tượng Hòa Bình- Hữu nghị; Biểu tượng kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tại các vườn hoa, công viên trong thành phố. Hội nghị đã nghe những ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị được mời tham dự hội nghị và nghe trả lời của các đơn vị tư vấn thiết kế. Kết luận hội nghị, Chủ trì yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, hoàn thiện mô hình bản vẽ, lập dự toán, tiến độ thực hiện công việc, để hoàn thiện sớm nhất các thủ tục tiến hành thi công lắp đặt công trình các nhóm tượng đài tại vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri