Họp TV Hội HN Việt Pháp TP Hải Phòng

Ngày 15/6/2022, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố số 15 Trần Quang Khải, TP Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Pháp TP Hải Phòng. Ts Phạm Hữu Thư- Chủ tịch Hội HN Việt Pháp TP Hải Phòng, chủ trì hội nghị. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự hội nghị, chủ trì đã có những kết luận sau: 1/Hoàn thiện dự thảo báo cáo của BCH Hội HN Việt Pháp TP Hải Phòng tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022- 2027; 2/Dự kiến tổ chức Đại hội Hội HN Việt Pháp TP Hải Phòng vào quí 3/2022 tại Trung tâm Hội nghị thành phố; 3/Dự kiến danh sách BCH, BTV, TT Hội khóa mới; 4/Phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ Đại hội; 5/Công tác chuẩn bị đại hội, dự trù kinh phí tổ chức Đại hội. 6/Duy trì hoạt động tốt trang web vietphaphp.com xây dựng là kênh truyền thông chính của Hội; 7/Công tác đón tiếp kiều bào về tham quan thành phố quê hương, giới thiệu những thế mạnh và tiềm năng đầu tư của thành phố.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *