Khánh thành gắn biển tổ dân phố văn hóa

Ngày 31/12/2020, tại ngõ 71 đường Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Tổ dân phố số 9 đã lắp đặt và khánh thành gắn biển tổ dân phố văn hóa. Theo ông Vũ Đình Cường- Tổ trưởng tổ dân phố: Việc lắp đặt và khánh thành gắn biển tổ dân phố văn hóa là sự kiện vui vẻ và ý nghĩa, một lần nữa khẳng định mô hình “Tổ dân phố Văn minh- An toàn- Tự quản” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Qua việc thực hiện mô hình để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung tiêu chí của mô hình một cách thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng tổ. Cùng với đó, tăng cường sự thống nhất chỉ đạo thực hiện mô hình phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của Ban công tác và các chi hội đoàn thể trong việc tổ chức và vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Nội dung thực hiện mô hình bao gồm: Thực hiện nếp sống văn minh- Chung tay tham gia bảo vệ môi trường sống, chỉnh trang đường ngõ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Xây dựng tổ dân phố an toàn- An toàn về giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *