Sinh hoạt chuyên đề CLB Nghiên cứu Đô thị Hải Phòng

Ngày 6/10/2021, đã diễn ra sinh hoạt chuyên đề CLB Nghiên cứu Đô thị Hải Phòng. Phát biểu khai mạc, chủ nhiệm CLB đã diểm lại hoạt động CLB trong tuần qua, tiêu biểu là CLB đã kết nạp thêm được 7 hội viên mới, đưa tổng số hội viên CLB là 32 thành viên. CLB đã chia ra các nhóm sinh hoạt chuyên đề: Nhóm vẽ ký họa đô thị Hải Phòng; Nhóm nghiên cứu di sản Hải Phòng; Nhóm du lịch Hải Phòng; Nhóm nghiên cứu giao thông Hải Phòng; Nhóm nghiên cứu Kiến trúc Hải Phòng; Nhóm văn hóa đọc Hải Phòng; Nhóm nghiên cứu môi trường Hải Phòng; Nhóm nghiên cứu bất động sản Hải Phòng; Nhóm điện năng lượng… Các hội viên đã đóng góp những ý kiến quí báu nhằm xây dựng đô thị Hải Phòng ngày một khang trang đẹp đẽ. Thời gian tới, CLB tiếp tục kết nạp thêm các hội viên mới, tích cực đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề tại các nhóm; Tập hợp các ý kiến phản biện của hội viên, tham gia đóng góp với các cấp chính quyền ở thành phố Hải Phòng; Tham gia các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký với thành phố.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *