Tọa đàm Nhà ở chung cư và câu chuyện “Chung cư” hay “Biệt cư”

Ngày 7/1/2022, trong chương trình “Chuyện phố chiều” tại Đài PTTH Hải Phòng, tôi đã tham gia tọa đàm Nhà ở chung cư và câu chuyện “Chung cư” hay “Biệt cư”; Nội dung bao gồm các vấn đề sau: Xu hướng xây dựng nhà chung cư ngày càng phổ biến, nhất là ở các đô thị lớn; Nhu cầu nhà ở chung cư tại Hải Phòng hiện tại như thế nào; Những ưu điểm và nhược điểm khi lựa chọn sống trong căn hộ chung cư; Nói về chất lượng sống ở chung cư so với mặt đất; Nói về chất lượng sống ở chung cư, nên tách biệt đối với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể  của từng cá nhân hay từng gia đình để làm phép so sánh; Nếu như lựa chọn một căn hộ chung cư để ở, sẽ đề ra những tiêu chí nào, trong các tiêu chí đó thì tiêu chí nào bắt buộc phải có; Tại các dự án căn hộ chung cư, nhiều hộ gia đình cùng chung sống thì tạo nên một cộng đồng nhỏ, tương đồng về hiểu biết, mức sống và về những yêu cầu cho chất lượng cuộc sống. Từ đó tạo nên không gian sống thân thiện, văn minh cho từng cá nhân, là điều kiện cần cho sự phát triển của con trẻ; Chia sẻ về cuộc sống tại căn hộ chung cư và trong đó cũng có những ý kiến đưa ra như: “Chung cư hay biệt cư”; Tiếp tục bàn luận về “ Chung cư” hay “ biệt cư”, “biệt cư’’ nói ra ở đây để định nghĩa là với “chung cư” khi gắn vào đời sống thực tế nảy sinh khi ở chung cư. Phải chăng nó phản ánh cảm xúc thiếu tích cực hay nó đang phản ánh đúng đời sống cư dân tại chung cư; Ở chung cư cũng phản ánh một khía cạnh, đó là thay đổi tư duy của con người hiện đại ngày nay, không còn quá để tâm đến việc “ăn chắc mặc bền”, thường chú trọng đến giá trị tài sản trong dài hạn hơn sự thuận tiện trong không gian sống của đại đa số dân chúng, tư duy ăn chắc mặc bền trong xã hội hiện đại thế nào.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *