Trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng về “Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng”

Ngày 28/9/2023, tôi trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng với nội dung đánh giá về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhìn từ việc điều chỉnh cấu trúc, mở rộng không gian đô thị. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, quy hoạch chung lần này có nhiều điểm mới so với quy hoạch chung trước đó. Cụ thể, quy hoạch chung lần này kế thừa cơ bản các nội dung của Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 về định hướng mở rộng không gian đô thị, hệ thống các trung tâm lớn như: hành chính chính trị, thể dục thể thao, công viên cây xanh, dịch vụ- sản xuất công nghiệp, và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường. Đồng thời điều chỉnh bổ sung tầm nhìn, mục tiêu, tính chất, dự báo quy mô dân số và đất đai, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật. Về tính chất, là đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước; là Trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; Thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh. Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Đồng thời, kế thừa và phát triển từ mô hình Đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh sang mô hình Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh. Việc thay đổi mô hình đô thị thể hiện được định hướng phát triển đồng đều trên toàn lãnh thổ. Nếu trước đây Hải Phòng chỉ có 01 hạt nhân là đô thị hiện hữu thì cấu trúc này từ đơn cực chuyển sang đa cực nhằm tạo động lực cho tất cả các quận huyện có cơ hội tăng trưởng kinh tế và đô thị hoá đáp ứng tốc độ phát triển dân số trong từng giai đoạn.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri