Văn phòng đại diện Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng

Ngày 23/4/2024, tại phòng họp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng; Văn phòng đại diện Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng làm có lịch việc với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Phát biểu mở đầu, Nghệ sĩ nhân dân Vũ Ngoạn Hợp- Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã nêu bật ý nghĩa mục đích của chương trình làm việc hôm nay nhằm phổ biến và triển khai bộ tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tiếp theo ông Trần Bá Đính- Trưởng đại diện văn phòng Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng đã đưa ra 6 đề xuất của Hiệp hội với thành phố Hải Phòng. Phát biểu tiếp đón, ông Lê Văn Chương- đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đánh giá cao nội dung hội nghị ngày hôm nay. Thư ký sẽ ghi chép và báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; Tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng để triển khai các nhiệm vụ trong việc thực hiện bộ tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri