Những bức tường- Thơ Minh Trí

NHỮNG BỨC TƯỜNG Những bức tường khát vọng dựng bên cột mốc thời gian   người tìm đến và vượt qua lặng lẽ người tìm đến và vượt qua ồn ã  ... Read more »

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Ngược dòng thời gian với: Những dấu tích của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu trên đất Cảng Hải Phòng; Hội nghị Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng; Tham... Read more »

Bình minh trên biển- Chùm 82 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 82 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Nho, Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thành Nghĩa, Trương Thị Thanh Hằng   Nguyễn Nho (Hải Phòng)... Read more »