Thương về đất Cảng- Chùm 119 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 119 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Phạm Trà Mị, Đặng Quang Đạo, Nguyễn Văn Thái, Lê Việt Hùng, Trầm Thanh Tuấn   Phạm Trà Mị (Bến Tre)... Read more »

GẶP GỠ NGÀY HÈ

Gặp gỡ ngày hè với: Đầu tuần thăm người đang sở hữu hơn 700 chiếc đồng hồ ở Hải Phòng; Việt Nam- Indonesia: 4- 0; Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu... Read more »