Thăm và làm việc với trung tâm tư vấn và phát triển khoa học tâm lý- giáo dục chuyên ngành.

Ngày 10/9/2021, đại diện CLB Thơ Đất Cảng trực thuộc Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng đã tới thăm và tặng sách cho Trung tâm tư... Read more »

Trung thu Hải Phòng- Chùm 155 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 155 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Hùng, Trần Văn Thọ, Bùi Thế Đạt, Đoàn Huy Cảnh, Hà Ngọc Hoàng, Kao Hữu, Lê Minh Hải, Lê Ngọc... Read more »