Gặp gỡ giao lưu với Nhà sử học Dương Trung Quốc

Ngày 16/7/2022 theo lịch hẹn trước, chúng tôi đã có chương trình giao lưu gặp gỡ với Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ông đã trò chuyện với chúng tôi về thú... Read more »

Đài PTTH Hải Phòng phát sóng chương trình “Diễn đàn văn nghệ”

Ngày 16/7/2022, Đài PTTH Hải Phòng phát sóng chương trình “Diễn đàn văn nghệ” với nội dung “Trao đổi tìm hiểu về sáng tác Thơ Haiku tại TP Hải Phòng”. Nhóm bút... Read more »