Tổng hợp các bài dự thi thơ đôi Haiku- Lục bát

Ngày 15/11/2022, đại diện Ban Tổ chức và đại diện Ban Giám khảo cuộc thi thơ đôi Haiku- Lục bát đã có cuộc họp tổng hợp các bài dự thi. Cuộc thi... Read more »