Bến mưa- Thơ Minh Trí

BẾN MƯA
Em về hẹn một cơn mưa,
Thả vào bến vắng đã thưa mái chèo
Ngửa lòng tay thấy gieo neo,
Nắm bàn tay ngỡ rơi theo mưa về.
Bến này chưa cạn đam mê
Phù sa còn ấm, sông quê còn buồn
Mưa ơi rơi ngọt đầu nguồn
Gửi hồn vào lá đợi cơn gió mùa
Đời ta đợi mấy cơn mưa
Em thương bến vắng thì đưa mưa về.
Minh Trí

Bài viết khác

Tác giả: minhtri