Thành phố tôi- Chùm 43 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 43 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Đĩnh, Nguyễn Mạnh Trí.   Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) THÀNH PHỐ TÔI Bao... Read more »

Khúc giao mùa- Chùm 42 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 42 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Văn Thích, Trương Thị Thanh Hằng.   Nguyễn Tiến Ban (Hải Phòng) KHÚC GIAO MÙA Em cầm... Read more »

Trước biển- Chùm 41 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 41 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Ngô Minh Nghĩa, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Ngọc Đĩnh.   Ngô Minh Nghĩa (Cao Bằng) TRƯỚC BIỂN Sóng bạc đầu Mặt... Read more »

Biển gọi- Chùm 40 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 40 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Mai Hồng Quang, Tuấn Phong, Nguyễn Nhuần   Mai Hồng Quang (Hải Phòng) BIỂN GỌI Về đi anh Với mảnh đất... Read more »

Hải Tần Phòng Thủ- Chùm 39 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 39 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Mai Quốc Quỳ, Trần Văn Ba, Nguyễn Mạnh Trí   Mai Quốc Quỳ (Hải Phòng) HẢI TẦN PHÒNG THỦ Mảnh đất... Read more »

Giao thoa- Chùm 38 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 38 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Trương Thị Thanh Hằng, Tuấn Phong, Trần Duy Hạnh.   Trương Thị Thanh Hằng (Hải Phòng) GIAO THOA Biển ôm sông... Read more »

Xuân hát- Chùm 37 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 37 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Lê Tuấn, Phan Phượng Uyên, Phan Hữu Cường.   Lê Tuấn (Hải Phòng) XUÂN HÁT Cầm tay nhau bước vào xuân,... Read more »

Tiếng xuân- Chùm 36 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 36 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Tịnh Bình, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Kim.   Tịnh Bình (Tây Ninh) TIẾNG XUÂN Quờ tay Lạnh giấc xuân Sớm... Read more »

Một thoáng Giao Thừa- Chùm 35 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 35 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Lê Tuấn, Nguyễn Văn Thích, Tuấn Phong.   Lê Tuấn (Hải Phòng) MỘT THOÁNG GIAO THỪA Giao thừa mờ ảo sương... Read more »

Đêm Giao Thừa- Chùm 34 dự thi thơ 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 34 dự thi thơ 5 câu của các tác giả: Tuấn Phong, Trần Duy Hạnh, Nguyễn Ngọc Đĩnh. Tuấn Phong (Hà Nội) ĐÊM GIAO THỪA Anh rủ em đi xem pháo... Read more »