Nhớ Cát Bà- Chùm 143 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 143 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Tâm Thanh, Lê Hoàng Thảo, Trần Hồng Phong, Đào Yên, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Chiên  ... Read more »

Bài học “không lời” của ba- Truyện ngắn dự thi mã số 140 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 140 của tác giả Lê Đức Bảo (Khánh Hòa) BÀI HỌC “KHÔNG LỜI” CỦA BA Trời đã khuya, Đức An – thằng con trai út nằm... Read more »