Vì cha, con từ bỏ đại học- Truyện ngắn dự thi mã số 152 với chủ đề “Tình Cha”

Truyện ngắn dự thi mã số 152 của tác giả Phạm Thị Ngọc Huệ (Hậu Giang) VÌ CHA, CON TỪ BỎ ĐẠI HỌC Cha tôi là một nông dân bình thường, ít... Read more »