CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2023

Chào mừng năm mới 2023 với: Trao tặng sách cho thư viện cộng đồng tổ dân phố số 2 phường Máy Chai; Giới thiệu cuốn sách kể về gia phả họ Nguyễn... Read more »

Họp BCH Hội đồng họ Nguyễn TP Hải Phòng

Ngày 8/1/2023 tại huyện An Lão đã diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành Hội đồng họ Nguyễn thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Xuân Sang- Phó Chủ tịch Trung ương HĐ... Read more »