Biển- Chùm 42 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 42 thơ đôi Haiku- Lục bát của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Thanh Dũng, Đặng Thị Ước, Lê Đình Công, Thúy Vinh, Quang Vũ .... Read more »

Đoàn lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 4 Hải Phòng bắt đầu lên đường sang Nhật Bản thực tập

Ngày 11/8/2022 tại Trường Chính trị Tô Hiệu, số 1 Nguyễn Bình, TP Hải Phòng; Đoàn lớp giám đốc chiến lược Keieijuku khóa 4 Hải Phòng bắt đầu lên đường sang Nhật... Read more »