Đoàn Hội KTS Hải Phòng dự “Gặp gỡ mùa thu 2023”

Ngày 18/11/2023, tại Melia Vinpearl Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An; đã diễn ra sự kiện”Gặp gỡ mùa thu KTS VN 2023”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung ương và... Read more »

Gặp gỡ mùa thu 2023

Ngày 18/11/2023, tại Melia Vinpearl Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An; đã diễn ra sự kiện”Gặp gỡ mùa thu KTS VN 2023”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung ương và... Read more »