Viết cho em ở Hải Phòng- Chùm 165 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 165 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Lê Hoàng Thảo, Bùi Minh Vũ, Chu Thị Thanh Hoa, Lê Sơn, Nam Bạch Trinh, Nguyễn Ái Giao, Nguyễn Đức Tình,... Read more »