Ngày về Hải Phòng- Chùm 171 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 171 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Nguyễn Ngọc Tung, Trần Vũ Ngọc Hiền, Trần Huy Hoàng, Lê Nguyệt, Tống Đức Tuấn, Ngàn Thương, Ngô Mạnh Cường, Thu... Read more »

Chấm thi truyện ngắn với chủ đề “Tình Cha”

CHẤM THI TRUYỆN NGẮN TÌNH CHA   ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: HỘI ĐỒNG HỌ NGUYỄN HẢI PHÒNG KẾT HỢP VỚI CLB VĂN THƠ VÀ CUỘC SỐNG TỔ CHỨC   NHÀ TÀI TRỢ:... Read more »