Sinh hoạt chuyên đề CLB Nghiên cứu Đô thị Hải Phòng

Ngày 6/10/2021, đã diễn ra sinh hoạt chuyên đề CLB Nghiên cứu Đô thị Hải Phòng. Phát biểu khai mạc, chủ nhiệm CLB đã diểm lại hoạt động CLB trong tuần qua,... Read more »